Ανακοινώσεις  
Θέματα Διπλωματικών εργασιών (23/01/2021)
Βαθμός εργαστηρίου για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 (22/01/2021)
Εξεταστική περιόδου Φεβρουαρίου 2020-21 (22/01/2021)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (22/01/2021)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΔΑ-ΕΣΠΑ (21/01/2021)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΔΑ-ΕΣΠΑ (NEW 2/12/2020) (02/12/2020)
Προσέλευση φοιτητών στην Γραμματεία του Τομέα (19/11/2020)
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 25/1/2021 (NEW 5) (08/11/2020)
Πρακτική Ασκηση άσκηση ΤΕΙ-ΟΑΕΔ του Χειμερινού εξαμ. 2020-2021 (06/11/2020)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ-ΟΑΕΔ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2020-2021 (NEW3 2/11/2020) (02/11/2020)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ "ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ" Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (12/10/2020)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΔΑ-ΕΣΠΑ ΕΑΡΙΝΟ 2020-2021 (NEW2 22/10/2020) (07/10/2020)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ (30/07/2020)
MS Teams Οδηγός για ΦΟΙΤΗΤΕΣ (18/06/2020)
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΣΗΣΗ ERASMUS για Χειμερινό Εξάήνο 2020-2021 (22/05/2020)
Προαπαιτούμενα-Αλυσίδες Μαθημάτων (new) (09/03/2020)
ERASMUS+ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 (05/11/2019)
ERASMUS+/ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 (12/06/2019)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (08/05/2019)
Σχετικά με απλά μαθήματα του παλαιού προγράμματος (ΤΕΙ) που αντιστοιχήθηκαν με μικτό μάθημα (new) (21/03/2019)
Διπλωματική εργασία (31/01/2019)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (15/07/2018)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (09/03/2015)
Πειθαρχικά παραπτώματα σπουδαστών (24/04/2013)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (14/02/2012)
 Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 25/1/2021 (NEW 5)

NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  (18/1/2021)

ΦEK 16/1/2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  Αρ. Φύλλου 89

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.    

Στο Αρθρο1 και στο 9ο Πεδίο Δραστηριοτήτων  αναφέρεται:
9.  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Ειδικές διατάξεις που θέτουν περιορισμούς και μέτρα στη λειτουργία των Α.Ε.Ι. παραμένουν σε ισχύ.
Η υπό στοιχεία 115744/ Ζ1/4.9.2020 (Β' 3707) κοινή υπουργική απόφαση παραμένει σε ισχύ μόνο στο μέτρο που δεν αντίκειται στην παρούσα. Κατά τη λειτουργία των υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις (σημεία 2 και 3 του παρόντος).
Οι ρυθμίσεις που αφορούν στη διεξαγωγή εξετάσεων με φυσική παρουσία εφαρμόζονται σε κάθε είδους εξετάσεις που διενεργούνται εντός των εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως εάν το Α.Ε.Ι. έχει την επιμέλεια διεξαγωγής τους.
Οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν και για τα Κολλέγια, καθώς και για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.
• Τηλε-εκπαίδευση
Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών, με εξαίρεση τη δυνατότητα διενέργειας κλινικών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α' κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι..
• Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία.
• Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι..
• Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των Α.Ε.Ι..    

 Απο τον Τομέα


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00.
Σύμφωνα με την από 5/12/2020 σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για τα μέτρα που θα ισχύσουν στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τις 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ των άλλων : "Αναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών".    
Θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση για ενημέρωσή σας στις 15/12/2020.

Για την Πρακτική Άσκηση
Αντ Προμπονάς
Καθηγητής

Ανακοίνωση για την αναστολή της πρακτικής άσκησης και οδηγίες
Σύμφωνα με την απόφαση της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Παιδείας, αρμόδιου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η πρακτική άσκηση κατά την διάρκεια της καραντίνας αναστέλλεται. Θα ξεκινήσει μετά, ύστερα όμως από νέα εγκύκλιο, λογικά στο τέλος του μήνα. Η αναστολή ξεκινά από σήμερα.
Με βάση τις αποφάσεις αυτές για τους φοιτητές του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών ισχύουν τα εξής:
1. Οι φοιτητές που έκαναν πρακτική άσκηση ΤΕΙ και είχαν ακόμα λιγότερους από δύο μήνες για να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση θα την διακόψουν οριστικά. Υπάρχει απόφαση του Τμήματος που βασίζεται σε παλαιότερη εγκύκλιο του Υφυπουργού σύμφωνα με την οποία η υποχρεωτική πρακτική άσκηση μπορεί να περικοπεί κατά 30% σε επείγουσες καταστάσεις λόγω της πανδημίας. Οι φοιτητές αυτοί θα κλείσουν τα βιβλία πρακτικής τους, θα πάρουν τις απαιτούμενες υπογραφές και σφραγίδες, θα ζητήσουν να γραφτεί στο βιβλίο η έκθεση του επόπτη του φορέα και θα ζητήσουν ένα έντυπο ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης από τον φορέα καθώς και την δήλωση του οριστικού τέλους της πρακτικής άσκησης στο ΕΡΝΑΝΗ από την μεριά του φορέα. Θα ταχυδρομήσουν βιβλίο πρακτικής άσκησης, έντυπο ολοκλήρωσης καθώς και ένα έντυπο συμπληρωματικής βαθμολογίας που θα βρουν στο moodle στην διεύθυνση του τμήματος που θα βρουν στο moodle. Mπορούν μετά την βαθμολόγηση να ζητήσουν περάτωση σπουδών.
2. Οι φοιτητές που έκαναν πρακτική άσκηση ΤΕΙ και είχαν περισσότερους από δύο μήνες μέχρι το τέλος καθώς και οι φοιτητές ΠΑΔΑ θα ζητήσουν αναστολή πρακτικής άσκησης από τον φορέα. Ο φορέας τους θα δηλώσει στο ΕΡΓΑΝΗ την αναστολή της πρακτικής άσκησης γράφοντας ως δικαιολογητικό «αποχώρηση φοιτητή».
3. Οι φοιτητές που θα κάνουν πρακτική στο εαρινό εξάμηνο θα συνεχίσουν να αναζητούν φορέα πρακτικής άσκησης με εξ’αποστάσεως διαδικασίες (τηλέφωνα, email κ.α.). Για την διευκόλυνση αυτών των φοιτητών, επειδή είναι ιδιαίτερη δύσκολη η επικοινωνία με τους φορείς θα στέλνουν στους φορείς τους και το επισυναπτόμενο κείμενο όπου εξηγεί όλες τις διαδικασίες μας και καλεί τους φορείς να συνεργαστούν μαζί μας. Δεδομένου ότι η επικοινωνία με τους φορείς θα γίνει μόνο με εξ’αποστάσεως μεθόδους είναι απαραίτητο σήμερα παρά ποτέ να γνωρίζουν την ορθή σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδού γράμματος. Ένα τέτοιο μάθημα θα βρουν στο moodle.Σύμφωνα με την από 7/11/2020 και αρ πρωτ 380 Υπουργική Απόφαση (μας γνωστοποιήθηκε 8/11/2020) σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899), για τα μέτρα που θα ισχύσουν στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020 μεταξύ των άλλων :

"Αναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών".

Αρα η Πρακτική 'Ασκηση αναστέλλεται μέχρι της 30/11/2020 και θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση στο τέλος του μήνα για την επανέναρξη της Πρακτικής. Σύμφωνα με αυτήν την διευκρινιστική εγκύκλιο ο χρόνος της αναστολής (7/11/2020 - 30/11/2020) δεν θα προσμετρηθεί στο χρόνο της Πρακτικής. Aυτό για λόγους ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να ισχύσει για όλους τους φοιτητές που κάνουν την Πρακτική τους αυτή τη περίοδο. Το ίδιο εξάλλου έγινε μετά από Υπουργική Απόφαση και στο πρώτο Lockdown.

Για την Πρακτική 'Ασκηση του Τομέα

Αντ Προμπονάς

Καθηγητής


^ Αρχή Σελίδας