Ανακοινώσεις  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ (30/07/2020)
Εξεταστική Σεπτ, δήλωση συμμετοχής, οδηγίες, πρόγραμμα (27/07/2020)
Κεραμική, Υγιεινή Στόματος, Κεραμ Αισθ Επικ (27/07/2020)
Βαθμός εργαστηρίου (09/07/2020)
MS Teams Οδηγός για ΦΟΙΤΗΤΕΣ (18/06/2020)
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (02/06/2020)
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΣΗΣΗ ERASMUS για Χειμερινό Εξάήνο 2020-2021 (22/05/2020)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ-ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ) NEW 2(ΕΠΕΙΓΟΝ) (20/05/2020)
ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (New4/11-5-2020) (11/05/2020)
Νέα διαδικασία δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το Εαρ. εξ. 2019-2020 (10/04/2020)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ-ΟΑΕΔ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020 (NEW) (11/03/2020)
Προαπαιτούμενα-Αλυσίδες Μαθημάτων (new) (09/03/2020)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΔΑ (ΕΠΕΙΓΟΝ) (25/02/2020)
Αντιστοιχίσεις (Νέο) (19/01/2020)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Επικαιροποίηση new) (11/12/2019)
ERASMUS+ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 (05/11/2019)
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (05/10/2019)
ERASMUS+/ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 (12/06/2019)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (08/05/2019)
Σχετικά με απλά μαθήματα του παλαιού προγράμματος (ΤΕΙ) που αντιστοιχήθηκαν με μικτό μάθημα (new) (21/03/2019)
Διπλωματική εργασία (31/01/2019)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων παλιού-νέου προγράμματος (25/09/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (15/07/2018)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (09/03/2015)
Πειθαρχικά παραπτώματα σπουδαστών (24/04/2013)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (14/02/2012)
 Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΔΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ
ANAKOIΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΔΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ

Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαικού έτους 2018-2019, οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ (αμισθί). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προσκομίζουν στην Γραμματεία του Τομέα  τους τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Αίτηση έγκρισης Πρακτικής Άσκσησης η οποία θα υπογράφεται απο το φοιτητή και τον υπεύθυνο του Τομέα για την Πρακτική Άσκηση.
2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό εκπόνησης εργαστηριακής άσκησης/παρακολούθησης επιστημονικών εργασιών σε εργασιακούς χώρους εκτός του Πανεπιστημίου, σε τρία αντίτυπα, υπογραμμένα και σφραγισμένα απο τον Φορέα.
3. Βεβαίωση αποδοχής του φοιτητή απο τον φορέα όπου θα βεβαιώνεται το χρονικό διάστημα,το αντικείμενο της ΠΑ και ότι ο φοιτητής είναι ασφαλισμένος στην εργασία του (ή απο τον φορέα ή με αυτασφάλιση).
4.Yπεύθυνη δήλωση του φοιτητή για την ασφάλισή του κατά ατυχήματος στο χώρο εργασίας. 

Κατά τη λήξη της Πρακτικής Ασκησης οι φοιτητές θα πρεπει να προσκομίζουν
1. Το βιβλίο της ΠΑ συμπληρωμένο και σφραγισμένο-υπογεγραμμένο απο τον φορέα απασχόλησης. Μπορείτε να το κατεβάσετε απο το site της Πρακτικής Ασκσησης του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών. (bisc uniwa practice)
2.Την βεβαίωση λήξης της Πρακτικής Ασκησης που σφραγίζεται και υπογράφεται απο τον Φορέα Απασχόλησης.
3. Mία βεβαίωση σε χαρτί Α4 (εάν έχει και το λογότυπο του εργαστηρίου ακόμη καλύτερα, αλλιώς σε λευκό χαρτί με τη σφραγίδα του εργαστηρίου) όπου να δηλώνεται το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης και ο βαθμός του εργαστηριούχου (άριστα το 4).  Η βεβαίωση σφραγίζεται και υπογράφεται απο τον φορέα-εργαστηριούχο.
4. Οποιες εργασίες έχουν κάνει κατά τη διάρκεια της ΠΑ σύμφωνα με το πρότυπο αξιολόγησης της ΠΑ που αναφέρεται πιο κάτω καθώς και τα σεμηνάρια που πιθανόν παρακολούθησαν.

Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της Πρ. Ασκ. ισχύει ότι και την ΠΡ Ασκ ΕΣΠΑ δηλαδή η απόφαση του Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας που μπορείτε να κατεβάσετε απο εδώ. Για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών

Για την Πρακτική Ασκηση του Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας
Αντώνης Προμπονάς
Καθηγητής

^ Αρχή Σελίδας