Ανακοινώσεις  
Εξεταστική Σεπτεμβρίου (διευκρινιστική οδηγία) (05/08/2019)
Ύλη Βιοϋλικών (27/07/2019)
Εξεταστική Σεπτεμβρίου (24/07/2019)
Εκλογή Διευθυντή Τομέα (22/07/2019)
Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας (18/07/2019)
Αντιστοιχίσεις (τελευταία έκδοση) (25/06/2019)
ERASMUS+/ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 (12/06/2019)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΔΑ ΑΜΙΣΘΙ (NEO!!! ΕΠΕΙΓΟΝ-29/5/2019) (24/05/2019)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (08/05/2019)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΔΑ ΑΜΙΣΘΙ (NEO /7-5-2019) (07/05/2019)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ με ΟΑΕΔ (ΝΕΟ 6 /12-4-2019) (04/04/2019)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+/ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ XEIMERINO ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 (01/04/2019)
Υπεύθυνη δήλωση κύκλου σπουδών (01/04/2019)
Σχετικά με απλά μαθήματα του παλαιού προγράμματος (ΤΕΙ) που αντιστοιχήθηκαν με μικτό μάθημα (new) (21/03/2019)
Διανομή συγγραμμάτων εαρινού (new2) (20/03/2019)
Διευκρινήσεις για αντιστοιχίσεις (new) (13/03/2019)
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2018-19 (04/03/2019)
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα εαρινού εξ. 2018-19 (new 2) (27/02/2019)
Προαπαιτούμενα-Αλυσίδες Μαθημάτων (18/02/2019)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων Νέα ανακοίνωση (03/02/2019)
Διπλωματική εργασία (31/01/2019)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+/ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019 (new) (21/01/2019)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων (10/11/2018)
Πρακτική άσκηση Erasmus (05/11/2018)
Δηλώσεις μαθημάτων (22/10/2018)
Ερωτήματα φοιτητών και απαντήσεις (11/10/2018)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων παλιού-νέου προγράμματος (25/09/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (15/07/2018)
Ανακοίνωση της Δοιηκούσας Επιτροπής του ΠΑΔΑ για την Πρακτική Ασκηση (01/04/2018)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (09/03/2015)
 Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας 
Διευκρινήσεις για αντιστοιχίσεις (new)

Το μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» του νέου προγράμματος σπουδών αντιστοιχείται με «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ» και «ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ» του παλαιού προγράμματος και ο βαθμός στο νέο μάθημα είναι ο μέσος όρος των προβιβάσιμων βαθμών των δύο παλιών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός σε ένα από τα δύο παλιά μαθήματα τότε οι φοιτητές που ακολουθούν ΠΑΔΑ πρέπει να δηλώσουν και να εξεταστούν στο νέο μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ». *


Το μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» του νέου προγράμματος σπουδών αντιστοιχείται με τα μαθήματα «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» και «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» του παλαιού προγράμματος και ο βαθμός στο νέο μάθημα είναι ο μέσος όρος των προβιβάσιμων βαθμών των δύο παλιών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός στο παλαιό μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» τότε δηλώνει και παρακολουθεί το νέο μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ». *

 

Το μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» του νέου προγράμματος σπουδών αντιστοιχείται με τα μαθήματα «ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» και «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του παλαιού προγράμματος και ο βαθμός στο νέο μάθημα είναι ο μέσος όρος των προβιβάσιμων βαθμών των δύο παλιών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός στο ένα από τα δύο παλιά μαθήματα τότε ο προβιβάσιμος βαθμός του ενός παλιού μαθήματος μπαίνει στο νέο απλό μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ». *

 

* Σε περίπτωση που κάποιο από τα μαθήματα του παλαιού προγράμματος δεν υπολογιστεί στη λήψη πτυχίου θα αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία ως επιπλέον μάθημα και με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες. Σημειώνεται ότι σε αρκετά τμήματα του πανεπιστημίου, με τη δυνατότητα δηλώσεων μαθημάτων επιλογής, οι φοιτητές με τη λήψη πτυχίου έχουν συμπληρώσει περισσότερα μαθήματα από τα απαραίτητα τα οποία αναγράφονται στις αναλυτικές βαθμολογίες χωρίς να συμμετέχουν στη λήψη πτυχίου.

 

Από τον Τομέα 

 


^ Αρχή Σελίδας