Ανακοινώσεις  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ (30/07/2020)
Εξεταστική Σεπτ, δήλωση συμμετοχής, οδηγίες, πρόγραμμα (27/07/2020)
Κεραμική, Υγιεινή Στόματος, Κεραμ Αισθ Επικ (27/07/2020)
Βαθμός εργαστηρίου (09/07/2020)
MS Teams Οδηγός για ΦΟΙΤΗΤΕΣ (18/06/2020)
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (02/06/2020)
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΣΗΣΗ ERASMUS για Χειμερινό Εξάήνο 2020-2021 (22/05/2020)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ-ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ) NEW 2(ΕΠΕΙΓΟΝ) (20/05/2020)
ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (New4/11-5-2020) (11/05/2020)
Νέα διαδικασία δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το Εαρ. εξ. 2019-2020 (10/04/2020)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ-ΟΑΕΔ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020 (NEW) (11/03/2020)
Προαπαιτούμενα-Αλυσίδες Μαθημάτων (new) (09/03/2020)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΔΑ (ΕΠΕΙΓΟΝ) (25/02/2020)
Αντιστοιχίσεις (Νέο) (19/01/2020)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Επικαιροποίηση new) (11/12/2019)
ERASMUS+ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 (05/11/2019)
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (05/10/2019)
ERASMUS+/ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 (12/06/2019)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (08/05/2019)
Σχετικά με απλά μαθήματα του παλαιού προγράμματος (ΤΕΙ) που αντιστοιχήθηκαν με μικτό μάθημα (new) (21/03/2019)
Διπλωματική εργασία (31/01/2019)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων παλιού-νέου προγράμματος (25/09/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (15/07/2018)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (09/03/2015)
Πειθαρχικά παραπτώματα σπουδαστών (24/04/2013)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (14/02/2012)
 Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας 

Το μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» του νέου προγράμματος σπουδών αντιστοιχείται με «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ» και «ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ» του παλαιού προγράμματος και ο βαθμός στο νέο μάθημα είναι ο μέσος όρος των προβιβάσιμων βαθμών των δύο παλιών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός σε ένα από τα δύο παλιά μαθήματα τότε οι φοιτητές που ακολουθούν ΠΑΔΑ πρέπει να δηλώσουν και να εξεταστούν στο νέο μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ». *


Το μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» του νέου προγράμματος σπουδών αντιστοιχείται με τα μαθήματα «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» και «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» του παλαιού προγράμματος και ο βαθμός στο νέο μάθημα είναι ο μέσος όρος των προβιβάσιμων βαθμών των δύο παλιών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός στο παλαιό μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» τότε δηλώνει και παρακολουθεί το νέο μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ». *

 

Το μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» του νέου προγράμματος σπουδών αντιστοιχείται με τα μαθήματα «ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» και «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του παλαιού προγράμματος και ο βαθμός στο νέο μάθημα είναι ο μέσος όρος των προβιβάσιμων βαθμών των δύο παλιών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός στο ένα από τα δύο παλιά μαθήματα τότε ο προβιβάσιμος βαθμός του ενός παλιού μαθήματος μπαίνει στο νέο απλό μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ». *

 

* Σε περίπτωση που κάποιο από τα μαθήματα του παλαιού προγράμματος δεν υπολογιστεί στη λήψη πτυχίου θα αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία ως επιπλέον μάθημα και με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες. Σημειώνεται ότι σε αρκετά τμήματα του πανεπιστημίου, με τη δυνατότητα δηλώσεων μαθημάτων επιλογής, οι φοιτητές με τη λήψη πτυχίου έχουν συμπληρώσει περισσότερα μαθήματα από τα απαραίτητα τα οποία αναγράφονται στις αναλυτικές βαθμολογίες χωρίς να συμμετέχουν στη λήψη πτυχίου.

 

Από τον Τομέα 

 


^ Αρχή Σελίδας