Ανακοινώσεις  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ (30/07/2020)
Εξεταστική Σεπτ, δήλωση συμμετοχής, οδηγίες, πρόγραμμα (27/07/2020)
Κεραμική, Υγιεινή Στόματος, Κεραμ Αισθ Επικ (27/07/2020)
Βαθμός εργαστηρίου (09/07/2020)
MS Teams Οδηγός για ΦΟΙΤΗΤΕΣ (18/06/2020)
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (02/06/2020)
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΣΗΣΗ ERASMUS για Χειμερινό Εξάήνο 2020-2021 (22/05/2020)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ-ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ) NEW 2(ΕΠΕΙΓΟΝ) (20/05/2020)
ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (New4/11-5-2020) (11/05/2020)
Νέα διαδικασία δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το Εαρ. εξ. 2019-2020 (10/04/2020)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ-ΟΑΕΔ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020 (NEW) (11/03/2020)
Προαπαιτούμενα-Αλυσίδες Μαθημάτων (new) (09/03/2020)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΔΑ (ΕΠΕΙΓΟΝ) (25/02/2020)
Αντιστοιχίσεις (Νέο) (19/01/2020)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Επικαιροποίηση new) (11/12/2019)
ERASMUS+ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 (05/11/2019)
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (05/10/2019)
ERASMUS+/ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 (12/06/2019)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (08/05/2019)
Σχετικά με απλά μαθήματα του παλαιού προγράμματος (ΤΕΙ) που αντιστοιχήθηκαν με μικτό μάθημα (new) (21/03/2019)
Διπλωματική εργασία (31/01/2019)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων παλιού-νέου προγράμματος (25/09/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (15/07/2018)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (09/03/2015)
Πειθαρχικά παραπτώματα σπουδαστών (24/04/2013)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (14/02/2012)
 Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ-ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος  Προπτυχιακών Σπουδών «Σας γνωρίζουμε ότι στην με αρ. 25/13.11.2018 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής αποφασίστηκε σχετικά με την πρακτική άσκηση (ΤΕΙ) ότι , οι φοιτητές για να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση μπορούν να οφείλουν μέχρι τρία μαθήματα ειδικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πρακτική άσκηση να πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και οι  ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν περάσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους.» Οσοι φοιτητές θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ και θα κάνουν Πρακτική Άσκηση με τον ΟΑΕΔ και έχουν υποβάλλει αίτηση στην Γραμματεία για έκδοση βεβαίωσης μαθημάτων για Πρακτική Άσκσηση θα πρέπει να καταθέσουν στην Γραμματεία και την Υπεύθυνη Δήλωση που θα κατεβάσουν απο εδώ. Οταν θα εκδόσει η Γραμματεία τις βεβαιώσεις για την ΠΑ θα πρέπει να πάρουν επίσης και μία ειδική βεβαίωση υπογεγραμμένη απο τη Γραμματεία όπου αναφέρεται ότι κάνουν Πρακτική για λήψη πτυχίου ΤΕΙ που υποστηρίζεται απο τον ΟΑΕΔ και με βάση το νομικό πλαίσιο του ΠΑΔΑ. Την Ειδική Σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση για πτυχίο ΤΕΙ με ΟΑΕΔ θα κατεβάσουν απο εδώ.
Υπενθυμίζεται ότι αρχικά γίνεται αίτηση του φοιτητή στη Γραμματεία για την έκδοση βεβαίωσης ότι μπορεί να εκπονήσει την ΠΑ.  Μετά την έκδοση της βεβαίωσης οι φοιτητές προσκομίζουν στην Γραμματεία την βεβαίωση αποδοχής του φορέα (να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του φορέα απασχόλησης) μαζί με τέσσερα αντίτυπα της σύμβασης υπογεγραμμένα και σφραγισμένα απο τον φορέα.  Η σύμβαση να φέρει και την υπογραφή του φοιτητή.  Αυτά για την έναρξη της ΠΑ.
Στην πορεία θα πρέπει να εκτυπωθεί το βιβλίο ΠΑ το οποίο το κατεβάζετε απο την θέση ανακοινώσεων " Βιλίο Πρακτικής Άσκησης" σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν σε αυτή τη θέση.
Στο τέλος της ΠΑ θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή ΠΑ:  Βεβαίωση λήξης της ΠΑ του φορέα (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη),  Ερωτηματολόγιο ISO συμπληρωμένο, ένσημα το ΙΚΑ έξι μηνών, βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της ΠΑ (υπογράφεται απο τα τρία μέλη της Επιτροπής ΠΑ), το βιβλί ΠΑ και μία αίτηση κατάθεσης βιλίου.  

Τα ειδικά έντυπα της Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ με ΟΑΕΔ μπορείτε να κατεβάσετε απο τις ακόλουθες θέσεις:


Στο τέλος της Πρακτικής Ασκησης θα πρέπει να έχετε συγκεντρώσει τα ακόλουθα έγγραφα:
Το βιβλίο της ΠΑ συμπληρωμένο και σφραγισμένο. Θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί 24 εβδομαδιαία φύλλα  (6 μήνες Χ 4 εβδομάδες) Κάθε εβδομαδιαίο φύλλο περιλαμβάνει το στέλεχος ΠΑ 1 και ΠΑ2.  ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! Οπου υπογράφει ο φορέας απασχόλησης βάζει και τη σφραγίδα του.
Τη βεβαίωση λήξης της ΠΑ (επιτυχούς ολοκλήρωσης) υπογραμμένη και σφραγισμένη απο τον φορέα (εργαστήριο)
Τα ένσημα έξι μηνών απο το ΙΚΑ
Αίτηση κατάθεσης του βιβλίου και των εγγράφων όπου ανεφέρετε ότι "σας καταθέτω τα απαραίτητα έγγραφα συμπληρωμένα και σφραγισμένα και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες ώστε να λήξει και τυπικά η Πρακτική μου Ασκηση".
Eρωτηματολόγιο ISO συμπληρωμένο απο εσάς.


Το βιβλίο Πρακτικής Ασκησης μπορείτε να κατεβάσετε απο τις θέσεις που ακολουθούν.  Επιπλέον οδηγίες για τη συμπλήρωση του βιβλίου μπορείτε να κατεβάσετε απο εδώ.

Απο τον Τομέα για την ΠΑ
Δρ Α Προμπονάς
Καθηγητής

^ Αρχή Σελίδας