Ανακοινώσεις  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ (30/07/2020)
Εξεταστική Σεπτ, δήλωση συμμετοχής, οδηγίες, πρόγραμμα (27/07/2020)
Κεραμική, Υγιεινή Στόματος, Κεραμ Αισθ Επικ (27/07/2020)
Βαθμός εργαστηρίου (09/07/2020)
MS Teams Οδηγός για ΦΟΙΤΗΤΕΣ (18/06/2020)
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (02/06/2020)
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΣΗΣΗ ERASMUS για Χειμερινό Εξάήνο 2020-2021 (22/05/2020)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ-ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ) NEW 2(ΕΠΕΙΓΟΝ) (20/05/2020)
ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (New4/11-5-2020) (11/05/2020)
Νέα διαδικασία δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το Εαρ. εξ. 2019-2020 (10/04/2020)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ-ΟΑΕΔ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020 (NEW) (11/03/2020)
Προαπαιτούμενα-Αλυσίδες Μαθημάτων (new) (09/03/2020)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΔΑ (ΕΠΕΙΓΟΝ) (25/02/2020)
Αντιστοιχίσεις (Νέο) (19/01/2020)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Επικαιροποίηση new) (11/12/2019)
ERASMUS+ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 (05/11/2019)
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (05/10/2019)
ERASMUS+/ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 (12/06/2019)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (08/05/2019)
Σχετικά με απλά μαθήματα του παλαιού προγράμματος (ΤΕΙ) που αντιστοιχήθηκαν με μικτό μάθημα (new) (21/03/2019)
Διπλωματική εργασία (31/01/2019)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων παλιού-νέου προγράμματος (25/09/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (15/07/2018)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (09/03/2015)
Πειθαρχικά παραπτώματα σπουδαστών (24/04/2013)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (14/02/2012)
 Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας 
Όπως είναι γνωστό το πρώην Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας και νυν Τομέας του Τμήματος Βιοϊατρικών επιστημών βρίσκεται σε μια διαδικασία μετασχηματισμού με πολύ μεγάλο φορτίο εκ μέρους των μελών ΔΕΠ του τομέα για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς με πολλά θέματα σε εκκρεμότητα τα οποία και αντιμετωπίζονται. Παράλληλα οι δυσκολίες αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται σε συνδυασμό με τους άλλους Τομείς του Τμήματος.
Παράλληλα τα μέλη ΔΕΠ δέχονται καθημερινά μεγάλο αριθμό μυνημάτων από τους φοιτητές με απορίες που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων, κλπ.
Προτίνεται στους φοιτητές αρχικά να διαβάσουν πολύ καλά τις ανακοινώσεις που αφορούν τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων και το νέο πρόγραμμα σπουδών. Όλοι οι φοιτητές ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες για τη λήψη πτυχίου ΤΕΙ ή ΠΑΔΑ. Αναμένεται ανακοίνωση για αλυσίδες μαθημάτων.
Σίγουρα υπάρχουν ερωτήματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν σε επίπεδο συμβουλευτικό μεταξύ φοιτητή και μέλους ΔΕΠ.

Μετά από συλλογή και ομαδοποίηση των ερωτημάτων δίνονται κάποιες διευκρινιστικές απαντήσεις.


Από τον Τομέα

^ Αρχή Σελίδας