Ανακοινώσεις  
Έναρξη υπόλοιπων μαθημάτων (14/11/2018)
ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ με ΟΑΕΔ (14/11/2018)
Υγιεινή στόματος & εργαστηρίου (13/11/2018)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων (10/11/2018)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΔΑ με ΕΣΠΑ (06/11/2018)
Εισαγωγή Αθλητών (05/11/2018)
ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ& ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (05/11/2018)
Πρακτική άσκηση Erasmus (05/11/2018)
Πρακτική άσκηση (31/10/2018)
Φυσιολογία Στοματογναθικού-Συγκλεισιολογία (27/10/2018)
Δηλώσεις μαθημάτων (22/10/2018)
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (15/10/2018)
Ερωτήματα φοιτητών και απαντήσεις (11/10/2018)
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (06/10/2018)
Προαπαιτούμενα-Αλυσίδες και δηλώσεις Μαθημάτων (Νέα ανακοίνωση) (06/10/2018)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018 (03/10/2018)
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα χειμερινού εξ. 2018-19 (new2) (03/10/2018)
Εγγραφές ειδικών κατηγοριών (03/10/2018)
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2018-19 (03/10/2018)
ΕΠΕΙΓΟΝ-Πρακτική Ασκηση για Πτυχίο ΤΕΙ (Εναρξη Οκτώβριος) (02/10/2018)
Νέα ανακοίνωση για αντιστοιχίσεις και ΥΔ (26/09/2018)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων παλιού-νέου προγράμματος (25/09/2018)
Εγγραφή ειδικών κατηγοριών (24/09/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (15/07/2018)
Βεβαίωση λήψης πτυχίου (10/07/2018)
Ορκομωσία (18/05/2018)
Erasmus+ χειμερινό εξ. 2018-19 (15/05/2018)
Ανακοίνωση της Δοιηκούσας Επιτροπής του ΠΑΔΑ για την Πρακτική Ασκηση (01/04/2018)
Διεύθυνση για τον ΕΡΓΑΣΤ. ΟΔΗΓΟ ΣΥΝΔΥΑΣ. ΠΡΟΣΘ. (09/01/2018)
Αποτελέσματα Erasmus + era placement χειμ. εξ. 2017-18 (21/09/2017)
 Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας 
Ενημέρωση για τη θέση του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας για τη μετεξέλιξή του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας με πρωταρχικό σκοπό τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, την ακαδημαϊκή επιστημονική «ταυτότητα» των αποφοίτων μας και την πρόθεση για διαρκή αναβάθμιση του περιεχομένου των σπουδών στο διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο της Επιστήμης της Οδοντικής Τεχνολογίας, απέστειλε έγγραφο στα αρμόδια διοικητικά όργανα του ΤΕΙ-Α, με πρόταση του Τμήματος για τις νέες εξελίξεις (Συνέλευση Τμήματος αρ.13/19-6-2017). Απόσπασμα παρατίθεται παρακάτω:

«μετά την πρόθεση της δημιουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λόγω της ιδιαιτερότητας την οποία παρουσιάζει ως Τμήμα αλλά και ως γνωστικό αντικείμενο, αλλά και λόγω της υψηλής ακαδημαϊκότητάς του, θα μπορούσε κάλλιστα να υφίσταται ως αυτόνομο Τμήμα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως εξάλλου συμβαίνει και με τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ευρώπη. Πέραν όμως αυτού και στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας τόσο με τα άλλα Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας αλλά και με την Διοίκησή του, θεωρώντας ότι όλοι οι φορείς του ΤΕΙ Αθήνας θα πρέπει να προσδοκούν και να προσβλέπουν στην πρόοδο, εξέλιξη και επιτυχία του Ιδρύματος, το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας είναι ανοικτό στην σύμπραξη και συνεργασία με άλλα ομοειδή Τμήματα της ΣΕΥΠ, με την προϋπόθεση ότι θα ισχύσουν κάποια κριτήρια συνύπαρξης των Τμημάτων. Χωρίς να αποκλείεται και η προσθήκη κάποιου άλλου κριτηρίου, τα κριτήρια αυτά θα μπορούσαν κατά πρώτο σκοπό να θεωρηθεί ότι μπορεί να είναι τα ακόλουθα:
  1. Ακαδημαϊκότητα (σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, μεταπτυχιακό, έρευνα).
  2. Αξιολόγηση (εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση).
  3. Η ζήτηση από τους υποψήφιους φοιτητές και ο βαθμός εισαγωγής.
  4. Η εξωστρέφεια (π.χ. συμμετοχή σε προγράμματα, συμμετοχή στο Erasmus, οργάνωση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, οργάνωση συνεδρίων, οργάνωση εκθέσεων, αποδοχή χορηγιών και εξασφάλιση αναλωσίμων και εξοπλισμού, κ.λπ.).
  5. Η σύνδεση με την παραγωγική διαδικασία (π.χ. συνεργασία με ομοσπονδίες και συλλόγους)
  6.  Το γνωστικό αντικείμενο που ανήκει στην κατηγορία είτε της  παροχής υπηρεσιών ή της κατασκευής ιατροτεχνολογικών προϊόντων μετά από παραγγελία ιατρού.
  7. Η ισορροπημένη συνύπαρξη τόσο θεωρητικών αλλά και εργαστηριακών μαθημάτων που αντικατοπτρίζεται στη διαθεσιμότητα και λειτουργία μεγάλων και οργανωμένων εργαστηριακών χώρων.
Το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας, σε περίπτωση που του ζητηθεί εγγράφως, μπορεί να προτείνει κάποια Τμήματα της ΣΕΥΠ που εμπίπτουν στα προηγούμενα κριτήρια (κατά την άποψη του Τμήματος) και θα μπορούσαν κάτω από την οργάνωση ενός νέου Τμήματος να συνυπάρξουν με το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας»

Στις 18/9/2017,
μετά τον ορισμό τετραμελούς επιτροπής του Τμήματος με απόφαση του Πρύτανη ΤΕΙ Αθήνας (7199/24-08-2017) για τον καθορισμό νέου προγράμματος σπουδών που θα εντάξει το Τμήμα στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, συνεργαστήκαμε άμεσα και καταθέσαμε εμπρόθεσμα στα αρμόδια όργανα πρόγραμμα οκτώ (8)εξαμήνων, με τα τρία πρώτα εξάμηνα με κοινά μαθήματα γενικής υποδομής με την κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας και τα υπόλοιπα πέντε (5) εξάμηνα με μαθήματα της κατεύθυνσής μας υπό τη γενική ονομασία «Σχολή Υγείας και Ποιότητας Ζωής», «Τμήμα Ιατροτεχνολογικές Επιστήμες» και «Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας».

Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, κ.Γαβρόγλου Κώστα, στα γραφεία του Υπουργείου. Στη συνάντηση παρευρέθησαν, η Πρόεδρος του Τμ. Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας, κα Τσόλκα Παναγιώτα, ο Καθηγητής του Τμ. Οδοντικής Τεχνολογίας, κ. Γιαννικάκης Σταύρος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών & Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών-Ν.Π.Δ.Δ., κ. Σαμαράς Θεόδωρος και η βουλευτής Τρικάλων, κ. Δριτσέλη Παναγιώτα. Επιδόθηκε  στον Υπουργό η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος (αρ.20/3-11-17) για τη θέση του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Οι συμμετέχοντες επιδοκίμασαν τη θετική προοπτική που δημιουργείται για το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας στη μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας & Πειραιά σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκθέσαμε και αναπτύξαμε αναλυτικά διάφορα θέματα και πιθανές δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από συγχωνεύσεις τμημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε σαφές ότι η ακαδημαϊκότητα που διαθέτει το Τμ. Οδοντικής Τεχνολογίας όπου το κατατάσσει ήδη σε υψηλή θέση ανάμεσα σε ομοειδή τμήματα ανά τον κόσμο, δεν μπορεί παρά να αναβαθμιστεί σε καλύτερη κλίμακα, και αυτό είναι και το ζητούμενο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πολιτική ηγεσία, επαγγελματικούς φορείς και φυσικά από το ίδιο το Τμήμα.

Την Δευτέρα 11/12 έγινε νέα συνάντηση με τον Υπουργό, όπου συμμετείχαν οι πρόεδροι τμημάτων της ΣΕΥΠ και επαγγελματικοί φορείς. Συζητήθηκαν εκ νέου οι δυνατότητες και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν συγχωνεύσεις τμημάτων.

Στη νέα συνάντηση με τον Υπουργό την Τετάρτη 13/12 συζητήθηκαν επεπλέον λεπτομέρειες για την ίδρυση του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών στο οποίο θα συμμετάσχει ως κατεύθυνση και το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας. Λεπτομέρειες για τη συνάντηση μπορείτε να δείτε εδώ

Από το Τμήμα

^ Αρχή Σελίδας