Ανακοινώσεις  
ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (18/10/2018)
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (15/10/2018)
Ερωτήματα φοιτητών και απαντήσεις (11/10/2018)
Έναρξη θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων (new1) (10/10/2018)
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (06/10/2018)
Κατάθεση πτυχιακών εργασιών (06/10/2018)
Προαπαιτούμενα-Αλυσίδες και δηλώσεις Μαθημάτων (Νέα ανακοίνωση) (06/10/2018)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018 (03/10/2018)
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα χειμερινού εξ. 2018-19 (new1) (03/10/2018)
Εγγραφές ειδικών κατηγοριών (03/10/2018)
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2018-19 (03/10/2018)
ΕΠΕΙΓΟΝ-Πρακτική Ασκηση για Πτυχίο ΤΕΙ (Εναρξη Οκτώβριος) (02/10/2018)
Εγγραφές πρωτοετών Δικαιολογητικά Ημερομηνίες (27/09/2018)
Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών και έναρξη μαθημάτων (26/09/2018)
Νέα ανακοίνωση για αντιστοιχίσεις και ΥΔ (26/09/2018)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων παλιού-νέου προγράμματος (25/09/2018)
Εγγραφή ειδικών κατηγοριών (24/09/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (15/07/2018)
Βεβαίωση λήψης πτυχίου (10/07/2018)
Ορκομωσία (18/05/2018)
Erasmus+ χειμερινό εξ. 2018-19 (15/05/2018)
Ανακοίνωση της Δοιηκούσας Επιτροπής του ΠΑΔΑ για την Πρακτική Ασκηση (01/04/2018)
Διεύθυνση για τον ΕΡΓΑΣΤ. ΟΔΗΓΟ ΣΥΝΔΥΑΣ. ΠΡΟΣΘ. (09/01/2018)
Αποτελέσματα Erasmus + era placement χειμ. εξ. 2017-18 (21/09/2017)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (09/03/2015)
Πειθαρχικά παραπτώματα σπουδαστών (24/04/2013)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (14/02/2012)
Σύμβουλος Καθηγητής (22/05/2009)
 Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας 
Πτυχιακή εργασία
ΜΑΘΗΜΑ : Πτυχιακή εργασία
Υποχρεωτικό, 4Θ, Διδακτικές Μονάδες 20

Περίγραμμα:
Ο φοιτητής, κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών, εκπονεί πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με θέματα της ειδικότητάς του. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών, προτείνονται από τα μέλη ΕΠ, τα οποία αναλαμβάνουν και την επίβλεψη της εργασίας και διανέμονται στους φοιτητές μετά από επιλογή του θέματος από τον ίδιο τον φοιτητή και μετά από συννενόηση με τον υπεύθυνο καθηγητή του θέματος. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας (το πολύ σε δύο εξάμηνα σπουδών), ο φοιτητής την παρουσιάζει σε τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη ΕΠ του Τμήματος. Την παρουσίαση μπορούν να παρακολουθήσουν και άλλα μέλη ΕΠ καθώς και φοιτητές.

Οι περίοδοι παρουσίασης πτυχιακών εργασιών είναι με απόφαση Συνέλευσης του τμήματος 17/01-10-14 οι εξής:

1-15 Νοεμβρίου (κατάθεση πτυχιακής στη Γραμματεία έως 15 Οκτωβρίου)

1-15 Μαρτίου, (κατάθεση πτυχιακής στη Γραμματεία έως 15 Φεβρουαρίου)

10-20 Μαΐου, (κατάθεση πτυχιακής στη Γραμματεία έως 30 Απριλίου)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χρήσιμα έγγραφα:
Φόρμα κατάθεσης θεμάτων (για επιβλέποντες καθηγητές)
Αίτηση ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας
Αίτηση εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας^ Αρχή Σελίδας