Ανακοινώσεις  
Έναρξη υπόλοιπων μαθημάτων (14/11/2018)
ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ με ΟΑΕΔ (14/11/2018)
Υγιεινή στόματος & εργαστηρίου (13/11/2018)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων (10/11/2018)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΔΑ με ΕΣΠΑ (06/11/2018)
Εισαγωγή Αθλητών (05/11/2018)
ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ& ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (05/11/2018)
Πρακτική άσκηση Erasmus (05/11/2018)
Πρακτική άσκηση (31/10/2018)
Φυσιολογία Στοματογναθικού-Συγκλεισιολογία (27/10/2018)
Δηλώσεις μαθημάτων (22/10/2018)
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (15/10/2018)
Ερωτήματα φοιτητών και απαντήσεις (11/10/2018)
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (06/10/2018)
Προαπαιτούμενα-Αλυσίδες και δηλώσεις Μαθημάτων (Νέα ανακοίνωση) (06/10/2018)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018 (03/10/2018)
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα χειμερινού εξ. 2018-19 (new2) (03/10/2018)
Εγγραφές ειδικών κατηγοριών (03/10/2018)
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2018-19 (03/10/2018)
ΕΠΕΙΓΟΝ-Πρακτική Ασκηση για Πτυχίο ΤΕΙ (Εναρξη Οκτώβριος) (02/10/2018)
Νέα ανακοίνωση για αντιστοιχίσεις και ΥΔ (26/09/2018)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων παλιού-νέου προγράμματος (25/09/2018)
Εγγραφή ειδικών κατηγοριών (24/09/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (15/07/2018)
Βεβαίωση λήψης πτυχίου (10/07/2018)
Ορκομωσία (18/05/2018)
Erasmus+ χειμερινό εξ. 2018-19 (15/05/2018)
Ανακοίνωση της Δοιηκούσας Επιτροπής του ΠΑΔΑ για την Πρακτική Ασκηση (01/04/2018)
Διεύθυνση για τον ΕΡΓΑΣΤ. ΟΔΗΓΟ ΣΥΝΔΥΑΣ. ΠΡΟΣΘ. (09/01/2018)
Αποτελέσματα Erasmus + era placement χειμ. εξ. 2017-18 (21/09/2017)
 Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σύμφωνα με την υπ' άρθμ.3/15-06-11 απόφαση της Γ.Σ του Τμήματος και την απόφαση 33/05-10-2011 του συμβουλίου του ΤΕΙ-Α, ενημερώνουμε τους σπουδαστές, ότι από το χειμερινό εξάμηνο 2011-12 και όλα τα εξάμηνα σπουδών θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω αλυσίδες των προαπαιτούμενω
ν –εξαρτώμενων  μαθημάτων  ως ακολούθως:

1) Οδοντική Μορφολογία -> Κινητή Προσθετική Ι
2) Κινητή Προσθετική Ι -> Κινητή Προσθετική ΙΙ -> Κινητή Προσθετική ΙΙΙ
3) Οδοντική Μορφολογία -> Ακίνητη Προσθετική Ι -> Ακίνητη Προσθετική ΙΙ
4) Ακίνητη Προσθετική ΙΙ -> Οδοντιατρική Κεραμική Ι -> Οδοντιατρική Κεραμική ΙΙ
5) Ορθοδοντική Ι -> Ορθοδοντική ΙΙ
6) (Κινητή Προσθετική ΙΙ + Ακίνητη Προσθετική ΙΙ) -> Προσθετική επί εμφυτευμάτων                                                                                               
7) (Κινητή Προσθετική ΙΙ + Ακίνητη Πρoσθετική ΙΙ) -> Συνδυασμένη Προσθετική


-Το σύνολο των ωρών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 35ωρες εβδομαδιαία.
-Επικαλύψεις μαθημάτων στο ατομικό πρόγραμμα (αφορά εργαστήρια και θεωρίες) δεν επιτρέπονται.
-Σπουδαστές μικρότερων εξαμήνων δεν δύνανται να δηλώνουν Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) μεγαλυτέρων εξαμήνων πέραν του τυπικού εξαμήνου  σπουδών, ιδιαίτερα στα εργαστηριακά μαθήματα (έστω και εάν το σύστημα κάνει δεκτή την αίτηση) σύμφωνα με την 5/21-02-12 απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.
-Κάθε άλλη επιλογή θα διαγράφεται από τις λίστες των παρουσιών και δεν θα επιτρέπεται η παρακολούθηση του μαθήματος.

ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


^ Αρχή Σελίδας