Ανακοινώσεις  
Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι 30/9 (05/09/2018)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ του Χειμερινού Εξαμήνου (04/09/2018)
Συλλυπητήριο μήνυμα (12/08/2018)
Αντιστοίχιση μαθημάτων (25/07/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (15/07/2018)
Βεβαίωση λήψης πτυχίου (10/07/2018)
Συμμετοχή στην εξεταστική (29/06/2018)
Εξεταστική Σεπτεμβρίου (19/06/2018)
Ορκομωσία (18/05/2018)
Erasmus+ χειμερινό εξ. 2018-19 (15/05/2018)
Νέα έγγραφα ΠΑΔΑ (26/04/2018)
Ανακοίνωση της Δοιηκούσας Επιτροπής του ΠΑΔΑ για την Πρακτική Ασκηση (01/04/2018)
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Εαρινού Εξ. 2017-18 (New3) (07/03/2018)
Διεύθυνση για τον ΕΡΓΑΣΤ. ΟΔΗΓΟ ΣΥΝΔΥΑΣ. ΠΡΟΣΘ. (09/01/2018)
Αποτελέσματα Erasmus + era placement χειμ. εξ. 2017-18 (21/09/2017)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (09/03/2015)
Πειθαρχικά παραπτώματα σπουδαστών (24/04/2013)
Προαπαιτούμενα-Αλυσίδες Μαθημάτων (28/02/2012)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (14/02/2012)
Σύμβουλος Καθηγητής (22/05/2009)
 Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας 
Προαπαιτούμενα-Αλυσίδες Μαθημάτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σύμφωνα με την υπ' άρθμ.3/15-06-11 απόφαση της Γ.Σ του Τμήματος και την απόφαση 33/05-10-2011 του συμβουλίου του ΤΕΙ-Α, ενημερώνουμε τους σπουδαστές, ότι από το χειμερινό εξάμηνο 2011-12 και όλα τα εξάμηνα σπουδών θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω αλυσίδες των προαπαιτούμενω
ν –εξαρτώμενων  μαθημάτων  ως ακολούθως:

1) Οδοντική Μορφολογία -> Κινητή Προσθετική Ι
2) Κινητή Προσθετική Ι -> Κινητή Προσθετική ΙΙ -> Κινητή Προσθετική ΙΙΙ
3) Οδοντική Μορφολογία -> Ακίνητη Προσθετική Ι -> Ακίνητη Προσθετική ΙΙ
4) Ακίνητη Προσθετική ΙΙ -> Οδοντιατρική Κεραμική Ι -> Οδοντιατρική Κεραμική ΙΙ
5) Ορθοδοντική Ι -> Ορθοδοντική ΙΙ
6) (Κινητή Προσθετική ΙΙ + Ακίνητη Προσθετική ΙΙ) -> Προσθετική επί εμφυτευμάτων                                                                                               
7) (Κινητή Προσθετική ΙΙ + Ακίνητη Πρoσθετική ΙΙ) -> Συνδυασμένη Προσθετική


-Το σύνολο των ωρών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 35ωρες εβδομαδιαία.
-Επικαλύψεις μαθημάτων στο ατομικό πρόγραμμα (αφορά εργαστήρια και θεωρίες) δεν επιτρέπονται.
-Σπουδαστές μικρότερων εξαμήνων δεν δύνανται να δηλώνουν Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) μεγαλυτέρων εξαμήνων πέραν του τυπικού εξαμήνου  σπουδών, ιδιαίτερα στα εργαστηριακά μαθήματα (έστω και εάν το σύστημα κάνει δεκτή την αίτηση) σύμφωνα με την 5/21-02-12 απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.
-Κάθε άλλη επιλογή θα διαγράφεται από τις λίστες των παρουσιών και δεν θα επιτρέπεται η παρακολούθηση του μαθήματος.

ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


^ Αρχή Σελίδας